Kimmy-tje » Specials » Het jaarrapport

Het Jaarrapport

In deze special wordt uitgelegd wat een jaarrapport precies inhoud. Verder wordt ook de jaarrekening grondig onder handen genomen.

De volgende punten worden behandeld:

  • Wat houdt een jaarrapport in?
  • De jaarrekening
  • Analyse van de jaarrekening

Een jaarrapport wordt ook wel een jaarverslag genoemd, een korte definitie daarvan is: een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. Door middel van de onderstaande artikelen, leer je hoe je een jaarrapport moet opstellen maar ook hoe het in de praktijk gebruikt wordt om doelen te bereiken.

Wat houdt een jaarrapport in?

Een jaarrapport wordt ook wel een jaarverslag genoemd. Het bestuur van een onderneming legt daarbij zijn verantwoording af en geeft meer informatie over het beleid van het afgelopen jaar.

De jaarrekening

De jaarrekening is een groot onderdeel van het jaarrapport. Het geeft een goed inzicht in de financiële positie van een onderneming. Daarnaast worden ook de resultaten van de onderneming in kaart gebr…

Analyse van de jaarrekening

De belangrijkste vraag die je bij de analyse van de jaarrekening kan stellen is: wordt er winst gemaakt en hoe hoog is die winst. Wanneer het resultaat van de winst- en verlies rekening absolute posit…
Gepubliceerd door Kimmy-tje op 04-06-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.